STICHTING

Oprichting

De Stichting Waterpoort Vlaardingen bestaat sinds februari 2015

Bestuursleden

Het bestuur van de Stichting Waterpoort Vlaardingen bestaat uit de volgende personen:

Ralph van Helden, voorzitter

Micky Span, secretaris

Edwin Onverwacht, penningmeester

Olaf Hanno, bestuurslid

Fedor Roovers, technisch bestuurslid

Cees-Jan van Heiizen, bestuurslid

Financieel jaarverslag

De financiële jaarstukken kunnen op verzoek toegestuurd worden.

Stichting

De stichting Waterpoort Vlaardingen is opgericht met als praktisch doel de overkoepelende ambitie voor Waterpoort Vlaardingen te bewaken en door te ontwikkelen. Als stichting maakt het zich sterk om de passantenvoorziening en een drijvend bezoekerscentrum voor nu en in de toekomst te behouden. Voor de invulling van het bezoekerscentrum zijn een aantal ambities geformuleerd. Om de ambities te realiseren wordt nadrukkelijk gezocht naar regionale samenwerking, om zo alle bestaande informatie te benutten zonder zelf opnieuw het wiel uit te moeten vinden. Die regionale samenwerking komt samen in de kansen die Hof van Delfland biedt in de ontwikkeling van de ‘Poorten’ tot het gebied.

Waterpoort Vlaardingen wordt een aanleg- en informatievoorziening aan de Vlaardingse Vaart. Met recht dé waterpoort binnen de recreatieve poorten tot Midden-Delfland en recreatieve ontvangstplek in de entree van de Broekpolder. De aanlegvoorziening vormt straks de thuisbasis voor het drijvend bezoekerscentrum, dat een plek krijgt in een historisch schip. Op het schip kunnen recreanten niet alleen terecht om te zien wat er allemaal te beleven is in de omgeving, maar kunnen hier o.a. ook terecht om een elektrische sloep te huren. Het project heeft geen winstoogmerk, maar heeft wel de ambitie om het maatschappelijke concept kostendekkend staande te houden.

Hierbij worden de volgende doelen nagestreefd:

  • Informeren over recreatieve mogelijkheden (lokaal + regionaal)
  • Activeren om te recreëren in het buitengebied
  • Bekendheid van cultuurhistorie vergroten (lokaal + regionaal)
  • Verbinden educatieve component aan recreatie

Het bezoekerscentrum op het schip moet bezoekers activeren om de omgeving te verkennen, waarbij meerdere doelgroepen gericht worden bereikt. Aan de ene kant wordt dit voorzien in het aanbieden van divers foldermateriaal, maar juist in digitale vorm kan het bezoekerscentrum veel kanten op. Met behulp van diverse beeldschermen en een multi-touchtafel wordt creatief omgegaan met de beperkte ruimte op het schip. De touch-voorziening biedt recreanten de kans om ter plekke al het buitengebied te verkennen, historische verhalen te ontdekken en routes uit te stippelen. De waterpoort vormt zo een echt startpunt voor recreatie.

Deze website gebruikt cookies voor functionaliteit. Door verder te gaan accepteert u het gebruik van deze cookies. We plaatsen geen cookies voor advertentie doeleinden.