Algemene Voorwaarden

Begripsomschrijvingen

Verhuurder:Stichting Waterpoort Vlaardingen in opdracht van Groene Vaart BV.
Huurder:Degene met wie de verhuurder een huurovereenkomst heeft afgesloten.
Overeenkomst:De huurovereenkomst die de verhuurder en huurder met elkaar hebben afgesloten voor de huur van een sloep.
Borg:Bedraagt € 150,- per verhuurmoment per sloep. De huurder betaalt dit aan de verhuurder bij het plaatsen van de reservering van de sloep en wordt als garantie afgegeven.

Verplichtingen verhuurder

Bij aanvang van de huurperiode draagt de verhuurder de sloep over aan de huurder. De verhuurder draagt er zorg voor dat de sloep:

 • In goede staat is en kan dienen voor het gebruik waarvoor hij bestemd is.
 • Voorzien is van een kaart met het vaargebied.
 • Voorzien is van een deugdelijke veiligheidsuitrusting.
 • Voorzien van een overzicht met de vaarregels in het vaargebied.
 • De verhuurder is verplicht het vaartuig ten behoeve van de huurder te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid en diefstal voor het overeengekomen vaargebied.
 • De kosten van onderhoud en het herstel van gebreken bij normaal gebruik zijn voor rekening van de verhuurder.

Verplichtingen huurder

 • De huurder is verplicht bij het afhalen van de sloep een geldig legitimatiebewijs te overhandigen aan de verhuurder. De minimumleeftijd van de schipper is 18 jaar.
 • De gehuurde boot valt onder de verantwoordelijkheid van degene op wiens naam de boot bij Waterpoort Vlaardingen gehuurd wordt.
 • Indien de sloep niet op tijd terug is, berekenen wij € 1 per minuut dat u te laat bent. Dit geld wordt van de borg ingehouden.
 • Honden mogen mee in de sloep, maar zij mogen NIET op de kussens plaatsnemen.
 • Het meebrengen van een barbecue is niet toegestaan.
 • Eten en drinken in de sloep mag, u bent zelf verantwoordelijk voor het meenemen van het afval. Bij terugkomst levert u de sloep schoon in.
 • De huurder dient de sloep schoon te retourneren. Bij het niet nakomen van deze verplichting zullen er schoonmaakkosten in rekening gebracht worden met een minimum van €50,-.
  (De daarvoor benodigde schoonmaakmiddelen worden verstrekt)
 • Neem geen boten op sleeptouw (behalve de risico’s op schade, kost dit ook te veel stroomcapaciteit waardoor u zelf in de problemen kunt komen).
 • Het is niet toegestaan om personen achter de boot te slepen.
 • Als u de boot aanmeert, plaatst u de stootwillen aan de sloep aan de kant van steiger / kade en neemt u de sleutel mee.
 • De huurder moet de schade van welke aard dan ook zo spoedig mogelijk melden aan de verhuurder. De veroorzaakte schade wordt in rekening gebracht bij de huurder en eventueel ingehouden op de borg.

Algemeen

 • Het overeengekomen huurbedrag voor de sloep dient vóór vertrek betaald te worden via iDeal. Pas na ontvangst van de betaling is uw huur definitief.
 • Borg voor deze overeenkomst is € 150,-
  Dit dient eveneens vooraf via iDeal betaald te worden.
 • Voordat u met de sloep vertrekt, vult u een verhuurovereenkomst in.
  • Op deze overeenkomst noteert u uw naam, adres, contactgegevens en uw legitimatiegegevens.
  • U toont uw legitimatiebewijs ter controle aan de medewerker van Waterpoort Vlaardingen.
  • Er wordt geen kopie of foto van gemaakt.
 • U geeft voor vertrek uw mobiele telefoonnummer aan ons door, zodat wij u kunnen bereiken bij noodgevallen.
 • Bij vertrek krijgt u een verhuurmap mee, waarin opgenomen is: onze contactgegevens, vaarregels binnen de regio en een vaarkaart
 • De toegestane capaciteit van de sloep is maximaal 8 personen.
 • De huur van de sloep bedraagt:
  • Dagdeel: € 120,-
    09:00 – 13:00 uur
    13:30 – 17:30 uur
    18:00 – 21:30 uur/zonsondergang
  • Hele dag: € 200,-
   09:00 – 17:30 uur
   13:30 – 21:30/zonsondergang
 • De sloep langer huren dan de afgesproken tijd kan alleen in overleg met Stichting Waterpoort Vlaardingen en/of Groene Vaart BV.
  Bij te laat terugbrengen van de sloep wordt borg ingehouden. berekenen wij € 1 per minuut dat u te laat bent. Dit geld wordt van de borg ingehouden.
 • De huurder neemt voor vertrek de bijgeleverde vaarregels door en belooft zich hieraan te houden. Eventuele boetes bij overtreding van de vaarregels zijn voor rekening van de huurder.
 • Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 24 uur vóór de aanvangstijd van uw vaartocht.
  Als Waterpoort Vlaardingen uw verhuur annuleert binnen 24 uur voor vertrektijd (vanwege een defect of noodweer), mag u uw vaartocht op een ander moment inhalen.

Borg/Aansprakelijkheid/Verzekering

 • Wij zullen de sloep verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid, schade aan de sloep zelf en tegen diefstal.
 • De verzekering kent een eigen risico van EUR 250,00 (m.u.v. wettelijke aansprakelijkheid), welke wij aan u kunnen doorbelasten bij ontstane schade.
 • Indien er schade aan de sloep is toegebracht, wordt deze schade met het schadebedrag met het borgbedrag verrekend.
 • Bij schade door grove nalatigheid, moedwil en na alcohol- en/of drugsgebruik, wordt u aansprakelijk gesteld voor de gehele schade.
 • U bent als huurder verplicht om alle mogelijke maatregelen te treffen, waardoor schade kan worden voorkomen of beperkt.
 • De huurder is aansprakelijk voor schade en/of verlies van de sloep gedurende de tijd dat hij/zij het vaartuig onder zich heeft, tenzij huurder bewijst dat hem daaromtrent geen schuld treft of dat hem dienaangaande geen nalatigheid is te verwijten. Onder schade wordt ook gevolgschade verstaan.
 • De huurder is volledig aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte (gevolg)schade wanneer hij de sloep gebruikt buiten het door de verhuurder aangegeven vaargebied.
 • Indien er schade aan de sloep is toegebracht, wordt deze schade met het schadebedrag met het borgbedrag verrekend.
 • Bij schade door grove nalatigheid, moedwil en na alcohol- en/of drugsgebruik, wordt u aansprakelijk gesteld voor de gehele schade.
 • U bent als huurder verplicht om alle mogelijke maatregelen te treffen, waardoor schade kan worden voorkomen of beperkt.
 • Door een reservering te plaatsen gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Wanprestatie

De verhuurder kan de overeenkomst op ieder moment eenzijdig beëindigen zonder restitutie van de huursom wanneer de huurder zich niet aan de huurvoorwaarden en/of vaarregels houdt.

Deze website gebruikt cookies voor functionaliteit. Door verder te gaan accepteert u het gebruik van deze cookies. We plaatsen geen cookies voor advertentie doeleinden.